Xem dự đoán Bạch Thủ xổ số Miền Bắc được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài PHÁT LỘC TRỌN ĐỜI 8769 bằng cách soạn tin: BT MB gửi 8769 (15,000/sms)


Kết quả xổ số Miền Bắc

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/06

Giải đặc biệt02442
Giải nhất04043
Giải nhì58195-74126
Giải ba17799-78116-24376-93805-92792-59599
Giải tư8706-6830-8198-5454
Giải năm7075-4288-8733-6425-0074-2175
Giải sáu124-152-880
Giải bảy33-80-53-93
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 42
 • 43
 • 95
 • 26
 • 99 (2 nháy)
 • 16
 • 76
 • 05
 • 92
 • 06
 • 30
 • 98
 • 54
 • 75 (2 nháy)
 • 88
 • 33 (2 nháy)
 • 25
 • 74
 • 24
 • 52
 • 80 (2 nháy)
 • 53
 • 93
Xem dự đoán xổ số Miền Bắc được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT MB gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB MB gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI MB gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S MB gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS MB gửi 8769

Kết quả xổ số Miền Nam

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 30/06

Giải đặc biệt893243
Giải nhất23632
Giải nhì09492
Giải ba41487-50780
Giải tư36583-36406-29414-24193-02954-13684-14629
Giải năm7283
Giải sáu1061-6610-0326
Giải bảy204
Giải tám06
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 43
 • 32
 • 92
 • 87
 • 80
 • 83 (2 nháy)
 • 06 (2 nháy)
 • 14
 • 93
 • 54
 • 84
 • 29
 • 61
 • 10
 • 26
 • 04
Xem dự đoán xổ số Hồ Chí Minh được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT HCM gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB HCM gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI HCM gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S HCM gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS HCM gửi 8769

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 30/06

Giải đặc biệt471250
Giải nhất84429
Giải nhì61718
Giải ba46059-73913
Giải tư81420-50734-21393-14927-34711-83204-09433
Giải năm3533
Giải sáu5871-2486-2243
Giải bảy926
Giải tám65
Kết quả lô tô xổ số Bình Phước (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 50
 • 29
 • 18
 • 59
 • 13
 • 20
 • 34
 • 93
 • 27
 • 11
 • 04
 • 33 (2 nháy)
 • 71
 • 86
 • 43
 • 26
 • 65
Xem dự đoán xổ số Bình Phước được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT BP gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB BP gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI BP gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S BP gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS BP gửi 8769

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 30/06

Giải đặc biệt546675
Giải nhất13407
Giải nhì14863
Giải ba68853-33139
Giải tư58349-80630-61111-74159-62547-90214-31282
Giải năm8982
Giải sáu4574-8032-3174
Giải bảy545
Giải tám33
Kết quả lô tô xổ số Hậu Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 75
 • 07
 • 63
 • 53
 • 39
 • 49
 • 30
 • 11
 • 59
 • 47
 • 14
 • 82 (2 nháy)
 • 74 (2 nháy)
 • 32
 • 45
 • 33
Xem dự đoán xổ số Hậu Giang được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT HG gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB HG gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI HG gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S HG gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS HG gửi 8769

Kết quả xổ số Long An ngày 30/06

Giải đặc biệt312445
Giải nhất31913
Giải nhì76789
Giải ba77985-41431
Giải tư07994-42561-19711-96945-76827-94359-98427
Giải năm3517
Giải sáu3388-6841-0284
Giải bảy650
Giải tám80
Kết quả lô tô xổ số Long An (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 45 (2 nháy)
 • 13
 • 89
 • 85
 • 31
 • 94
 • 61
 • 11
 • 27 (2 nháy)
 • 59
 • 17
 • 88
 • 41
 • 84
 • 50
 • 80
Xem dự đoán xổ số Long An được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT LA gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB LA gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI LA gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S LA gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS LA gửi 8769

Kết quả xổ số Miền Trung

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 30/06

Giải đặc biệt585535
Giải nhất13351
Giải nhì98514
Giải ba94112-42543
Giải tư38945-88503-70172-79027-34986-52205-28497
Giải năm0473
Giải sáu0007-1617-0758
Giải bảy507
Giải tám79
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 35
 • 51
 • 14
 • 12
 • 43
 • 45
 • 03
 • 72
 • 27
 • 86
 • 05
 • 97
 • 73
 • 07 (2 nháy)
 • 17
 • 58
 • 79
Xem dự đoán xổ số Đà Nẵng được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT DNG gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB DNG gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI DNG gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S DNG gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS DNG gửi 8769

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 30/06

Giải đặc biệt846785
Giải nhất77601
Giải nhì83498
Giải ba26164-06867
Giải tư67355-47333-79481-65146-31833-99215-01153
Giải năm3788
Giải sáu9139-3401-3163
Giải bảy395
Giải tám14
Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 85
 • 01 (2 nháy)
 • 98
 • 64
 • 67
 • 55
 • 33 (2 nháy)
 • 81
 • 46
 • 15
 • 53
 • 88
 • 39
 • 63
 • 95
 • 14
Xem dự đoán xổ số Đắc Nông được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT DNO gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB DNO gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI DNO gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S DNO gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS DNO gửi 8769

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 30/06

Giải đặc biệt949883
Giải nhất98239
Giải nhì95503
Giải ba89492-78920
Giải tư16464-75352-20669-08480-56335-24367-44023
Giải năm9997
Giải sáu7892-8881-2759
Giải bảy193
Giải tám05
Kết quả lô tô xổ số Quảng Ngãi (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 83
 • 39
 • 03
 • 92 (2 nháy)
 • 20
 • 64
 • 52
 • 69
 • 80
 • 35
 • 67
 • 23
 • 97
 • 81
 • 59
 • 93
 • 05
Xem dự đoán xổ số Quảng Ngãi được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT QNG gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB QNG gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI QNG gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S QNG gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS QNG gửi 8769

Kết quả xổ số hôm qua

Miền BắcMiền NamMiền Trung
Thứ tưMiền Bắc
Đồng Nai
Sóc Trăng
Cần Thơ
Khánh Hòa
Đà Nẵng

Dự đoán xổ số hôm nay 24/01/2019

Miền BắcMiền NamMiền Trung
Thứ nămMiền Bắc
An Giang - kqxs
Tây Ninh - kqxs
Bình Thuận - kqxs
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
T2T3T4T5T6T7CN
    1        2        3        4        5        6    
    7        8        9        10        11        12        13    
    14        15        16        17        18        19        20    
    21        22        23        24        25        26        27    
    28        29        30        31