Xem dự đoán Bạch Thủ xổ số Miền Bắc được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài PHÁT LỘC TRỌN ĐỜI 8769 bằng cách soạn tin: BT MB gửi 8769 (15,000/sms)


Kết quả xổ số Miền Bắc

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/02

Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
  Xem dự đoán xổ số Miền Bắc được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
  +) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT MB gửi 8769
  +) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB MB gửi 8769
  +) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI MB gửi 8769
  +) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S MB gửi 8769
  +) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS MB gửi 8769

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 17/02

  Giải đặc biệt620762
  Giải nhất55070
  Giải nhì58000
  Giải ba94205-62564
  Giải tư25632-55432-33028-05410-85858-07564-22531
  Giải năm5057
  Giải sáu4185-2763-0312
  Giải bảy868
  Giải tám29
  Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
  • 62
  • 70
  • 00
  • 05
  • 64 (2 nháy)
  • 32 (2 nháy)
  • 28
  • 10
  • 58
  • 31
  • 57
  • 85
  • 63
  • 12
  • 68
  • 29
  Xem dự đoán xổ số Hồ Chí Minh được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
  +) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT HCM gửi 8769
  +) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB HCM gửi 8769
  +) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI HCM gửi 8769
  +) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S HCM gửi 8769
  +) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS HCM gửi 8769

  Kết quả xổ số Bình Phước ngày 17/02

  Giải đặc biệt401155
  Giải nhất55876
  Giải nhì53281
  Giải ba34064-90107
  Giải tư12532-03033-13407-42247-38970-57178-63604
  Giải năm5468
  Giải sáu1538-0831-6403
  Giải bảy702
  Giải tám46
  Kết quả lô tô xổ số Bình Phước (kết quả lô tô trực tiếp)
  • 55
  • 76
  • 81
  • 64
  • 07 (2 nháy)
  • 32
  • 33
  • 47
  • 70
  • 78
  • 04
  • 68
  • 38
  • 31
  • 03
  • 02
  • 46
  Xem dự đoán xổ số Bình Phước được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
  +) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT BP gửi 8769
  +) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB BP gửi 8769
  +) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI BP gửi 8769
  +) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S BP gửi 8769
  +) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS BP gửi 8769

  Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 17/02

  Giải đặc biệt879038
  Giải nhất12817
  Giải nhì20938
  Giải ba90109-71084
  Giải tư23353-59042-63583-23530-23028-16917-77501
  Giải năm8742
  Giải sáu8420-5400-4900
  Giải bảy839
  Giải tám31
  Kết quả lô tô xổ số Hậu Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
  • 38 (2 nháy)
  • 17 (2 nháy)
  • 09
  • 84
  • 53
  • 42 (2 nháy)
  • 83
  • 30
  • 28
  • 01
  • 20
  • 00 (2 nháy)
  • 39
  • 31
  Xem dự đoán xổ số Hậu Giang được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
  +) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT HG gửi 8769
  +) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB HG gửi 8769
  +) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI HG gửi 8769
  +) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S HG gửi 8769
  +) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS HG gửi 8769

  Kết quả xổ số Long An ngày 17/02

  Giải đặc biệt068586
  Giải nhất20577
  Giải nhì82306
  Giải ba81984-06958
  Giải tư90566-60147-27996-38620-34954-47761-37411
  Giải năm4791
  Giải sáu1370-5626-8206
  Giải bảy629
  Giải tám97
  Kết quả lô tô xổ số Long An (kết quả lô tô trực tiếp)
  • 86
  • 77
  • 06 (2 nháy)
  • 84
  • 58
  • 66
  • 47
  • 96
  • 20
  • 54
  • 61
  • 11
  • 91
  • 70
  • 26
  • 29
  • 97
  Xem dự đoán xổ số Long An được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
  +) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT LA gửi 8769
  +) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB LA gửi 8769
  +) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI LA gửi 8769
  +) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S LA gửi 8769
  +) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS LA gửi 8769

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/02

  Giải đặc biệt426603
  Giải nhất06968
  Giải nhì58229
  Giải ba54719-94260
  Giải tư70894-87374-13131-61623-44335-89181-36873
  Giải năm4549
  Giải sáu0150-2641-3890
  Giải bảy044
  Giải tám09
  Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
  • 03
  • 68
  • 29
  • 19
  • 60
  • 94
  • 74
  • 31
  • 23
  • 35
  • 81
  • 73
  • 49
  • 50
  • 41
  • 90
  • 44
  • 09
  Xem dự đoán xổ số Đà Nẵng được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
  +) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT DNG gửi 8769
  +) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB DNG gửi 8769
  +) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI DNG gửi 8769
  +) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S DNG gửi 8769
  +) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS DNG gửi 8769

  Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 17/02

  Giải đặc biệt620285
  Giải nhất62379
  Giải nhì04021
  Giải ba52718-80248
  Giải tư07450-22667-65316-57264-44515-66888-19265
  Giải năm5621
  Giải sáu6652-3980-2650
  Giải bảy671
  Giải tám96
  Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
  • 85
  • 79
  • 21 (2 nháy)
  • 18
  • 48
  • 50 (2 nháy)
  • 67
  • 16
  • 64
  • 15
  • 88
  • 65
  • 52
  • 80
  • 71
  • 96
  Xem dự đoán xổ số Đắc Nông được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
  +) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT DNO gửi 8769
  +) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB DNO gửi 8769
  +) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI DNO gửi 8769
  +) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S DNO gửi 8769
  +) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS DNO gửi 8769

  Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 17/02

  Giải đặc biệt655790
  Giải nhất92197
  Giải nhì43992
  Giải ba57796-60704
  Giải tư52522-24294-45611-03200-16139-26637-92080
  Giải năm9101
  Giải sáu9964-7647-0613
  Giải bảy181
  Giải tám32
  Kết quả lô tô xổ số Quảng Ngãi (kết quả lô tô trực tiếp)
  • 90
  • 97
  • 92
  • 96
  • 04
  • 22
  • 94
  • 11
  • 00
  • 39
  • 37
  • 80
  • 01
  • 64
  • 47
  • 13
  • 81
  • 32
  Xem dự đoán xổ số Quảng Ngãi được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
  +) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT QNG gửi 8769
  +) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB QNG gửi 8769
  +) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI QNG gửi 8769
  +) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S QNG gửi 8769
  +) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS QNG gửi 8769

  Kết quả xổ số hôm qua

  Miền BắcMiền NamMiền Trung
  Chủ nhậtMiền Bắc
  Tiền Giang
  Kiên Giang
  Đà Lạt
  Khánh Hòa
  Kon Tum

  Dự đoán xổ số hôm nay 21/01/2019

  Miền BắcMiền NamMiền Trung
  Thứ haiMiền Bắc
  Hồ Chí Minh
  Đồng Tháp
  Cà Mau
  Phú Yên
  Thừa Thiên Huế
  T2T3T4T5T6T7CN
      1        2        3        4        5        6    
      7        8        9        10        11        12        13    
      14        15        16        17        18        19        20    
      21        22        23        24        25        26        27    
      28        29        30        31