Soi cầu Miền Bắc được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài PHÁT LỘC TRỌN ĐỜI 8769 bằng cách soạn tin: SOI MB gửi 8769 (15,000/sms)


Kết quả xổ số Miền Bắc

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/06

Giải đặc biệt54099
Giải nhất15572
Giải nhì54382-51227
Giải ba76336-33684-15730-04088-83004-19652
Giải tư8428-5445-8175-6291
Giải năm8907-4798-7371-5118-9201-4517
Giải sáu573-762-187
Giải bảy64-35-48-19
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 99
 • 72
 • 82
 • 27
 • 36
 • 84
 • 30
 • 88
 • 04
 • 52
 • 28
 • 45
 • 75
 • 91
 • 07
 • 98
 • 71
 • 18
 • 01
 • 17
 • 73
 • 62
 • 87
 • 64
 • 35
 • 48
 • 19
Xem dự đoán xổ số Miền Bắc được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT MB gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB MB gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI MB gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S MB gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS MB gửi 8769

Kết quả xổ số Miền Nam

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 09/06

Giải đặc biệt056533
Giải nhất68243
Giải nhì80602
Giải ba47059-84779
Giải tư74299-27626-19279-83502-43731-71542-84970
Giải năm7739
Giải sáu5517-6941-8963
Giải bảy564
Giải tám71
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 33
 • 43
 • 02 (2 nháy)
 • 59
 • 79 (2 nháy)
 • 99
 • 26
 • 31
 • 42
 • 70
 • 39
 • 17
 • 41
 • 63
 • 64
 • 71
Xem dự đoán xổ số Hồ Chí Minh được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT HCM gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB HCM gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI HCM gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S HCM gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS HCM gửi 8769

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 09/06

Giải đặc biệt539487
Giải nhất99465
Giải nhì28244
Giải ba90626-99946
Giải tư58706-55635-31282-31719-76470-10901-92829
Giải năm9029
Giải sáu7622-8083-4843
Giải bảy278
Giải tám06
Kết quả lô tô xổ số Bình Phước (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 87
 • 65
 • 44
 • 26
 • 46
 • 06 (2 nháy)
 • 35
 • 82
 • 19
 • 70
 • 01
 • 29 (2 nháy)
 • 22
 • 83
 • 43
 • 78
Xem dự đoán xổ số Bình Phước được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT BP gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB BP gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI BP gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S BP gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS BP gửi 8769

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 09/06

Giải đặc biệt555710
Giải nhất38841
Giải nhì68549
Giải ba96282-12420
Giải tư79836-66221-81241-40469-11712-77305-42965
Giải năm8055
Giải sáu4816-0071-8315
Giải bảy409
Giải tám11
Kết quả lô tô xổ số Hậu Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 10
 • 41 (2 nháy)
 • 49
 • 82
 • 20
 • 36
 • 21
 • 69
 • 12
 • 05
 • 65
 • 55
 • 16
 • 71
 • 15
 • 09
 • 11
Xem dự đoán xổ số Hậu Giang được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT HG gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB HG gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI HG gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S HG gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS HG gửi 8769

Kết quả xổ số Long An ngày 09/06

Giải đặc biệt297752
Giải nhất06757
Giải nhì11277
Giải ba46566-67638
Giải tư10681-21589-11063-73462-38191-14860-65543
Giải năm2819
Giải sáu6898-8614-4318
Giải bảy936
Giải tám69
Kết quả lô tô xổ số Long An (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 52
 • 57
 • 77
 • 66
 • 38
 • 81
 • 89
 • 63
 • 62
 • 91
 • 60
 • 43
 • 19
 • 98
 • 14
 • 18
 • 36
 • 69
Xem dự đoán xổ số Long An được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT LA gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB LA gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI LA gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S LA gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS LA gửi 8769

Kết quả xổ số Miền Trung

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 09/06

Giải đặc biệt244558
Giải nhất70548
Giải nhì40402
Giải ba89829-75302
Giải tư49957-43466-41621-57887-25890-71756-20704
Giải năm1333
Giải sáu1500-7558-4248
Giải bảy789
Giải tám68
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 58 (2 nháy)
 • 48 (2 nháy)
 • 02 (2 nháy)
 • 29
 • 57
 • 66
 • 21
 • 87
 • 90
 • 56
 • 04
 • 33
 • 00
 • 89
 • 68
Xem dự đoán xổ số Đà Nẵng được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT DNG gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB DNG gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI DNG gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S DNG gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS DNG gửi 8769

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 09/06

Giải đặc biệt150959
Giải nhất77986
Giải nhì72933
Giải ba70904-08186
Giải tư43161-33079-95842-76461-18318-05789-54424
Giải năm6065
Giải sáu1199-2674-4660
Giải bảy189
Giải tám12
Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 59
 • 86 (2 nháy)
 • 33
 • 04
 • 61 (2 nháy)
 • 79
 • 42
 • 18
 • 89 (2 nháy)
 • 24
 • 65
 • 99
 • 74
 • 60
 • 12
Xem dự đoán xổ số Đắc Nông được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT DNO gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB DNO gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI DNO gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S DNO gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS DNO gửi 8769

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 09/06

Giải đặc biệt998744
Giải nhất99795
Giải nhì74436
Giải ba86957-18426
Giải tư46987-01218-55845-34830-56553-91951-76064
Giải năm1008
Giải sáu4455-6869-5068
Giải bảy007
Giải tám73
Kết quả lô tô xổ số Quảng Ngãi (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 44
 • 95
 • 36
 • 57
 • 26
 • 87
 • 18
 • 45
 • 30
 • 53
 • 51
 • 64
 • 08
 • 55
 • 69
 • 68
 • 07
 • 73
Xem dự đoán xổ số Quảng Ngãi được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT QNG gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB QNG gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI QNG gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S QNG gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS QNG gửi 8769

Kết quả xổ số hôm qua

Miền BắcMiền NamMiền Trung
Thứ tưMiền Bắc
Đồng Nai
Sóc Trăng
Cần Thơ
Khánh Hòa
Đà Nẵng

Dự đoán xổ số hôm nay 24/01/2019

Miền BắcMiền NamMiền Trung
Thứ nămMiền Bắc
An Giang - kqxs
Tây Ninh - kqxs
Bình Thuận - kqxs
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
T2T3T4T5T6T7CN
    1        2        3        4        5        6    
    7        8        9        10        11        12        13    
    14        15        16        17        18        19        20    
    21        22        23        24        25        26        27    
    28        29        30        31