Xem dự đoán Bạch Thủ xổ số Miền Bắc được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài PHÁT LỘC TRỌN ĐỜI 8769 bằng cách soạn tin: BT MB gửi 8769 (15,000/sms)


Kết quả xổ số Miền Bắc

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/02

Giải đặc biệt37601
Giải nhất93185
Giải nhì27008-13479
Giải ba80514-22827-16815-20315-12634-34210
Giải tư5575-6106-3757-9579
Giải năm9498-5477-2404-5123-3584-8876
Giải sáu183-867-764
Giải bảy63-40-49-03
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 01
 • 85
 • 08
 • 79 (2 nháy)
 • 14
 • 27
 • 15 (2 nháy)
 • 34
 • 10
 • 75
 • 06
 • 57
 • 98
 • 77
 • 04
 • 23
 • 84
 • 76
 • 83
 • 67
 • 64
 • 63
 • 40
 • 49
 • 03
Xem dự đoán xổ số Miền Bắc được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT MB gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB MB gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI MB gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S MB gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS MB gửi 8769

Kết quả xổ số Miền Nam

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 03/02

Giải đặc biệt635316
Giải nhất71777
Giải nhì51514
Giải ba13473-76495
Giải tư55230-04092-99219-99361-28099-06539-15855
Giải năm0444
Giải sáu9737-3462-4275
Giải bảy939
Giải tám64
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 16
 • 77
 • 14
 • 73
 • 95
 • 30
 • 92
 • 19
 • 61
 • 99
 • 39 (2 nháy)
 • 55
 • 44
 • 37
 • 62
 • 75
 • 64
Xem dự đoán xổ số Hồ Chí Minh được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT HCM gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB HCM gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI HCM gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S HCM gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS HCM gửi 8769

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 03/02

Giải đặc biệt639377
Giải nhất70736
Giải nhì05657
Giải ba44398-19036
Giải tư45476-34968-75313-91140-86094-15657-85283
Giải năm3462
Giải sáu4650-3969-9927
Giải bảy804
Giải tám61
Kết quả lô tô xổ số Bình Phước (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 77
 • 36 (2 nháy)
 • 57 (2 nháy)
 • 98
 • 76
 • 68
 • 13
 • 40
 • 94
 • 83
 • 62
 • 50
 • 69
 • 27
 • 04
 • 61
Xem dự đoán xổ số Bình Phước được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT BP gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB BP gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI BP gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S BP gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS BP gửi 8769

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 03/02

Giải đặc biệt737084
Giải nhất47065
Giải nhì92312
Giải ba74133-14399
Giải tư10959-89396-52241-42543-60989-04194-50009
Giải năm7248
Giải sáu3902-4299-7751
Giải bảy582
Giải tám06
Kết quả lô tô xổ số Hậu Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 84
 • 65
 • 12
 • 33
 • 99 (2 nháy)
 • 59
 • 96
 • 41
 • 43
 • 89
 • 94
 • 09
 • 48
 • 02
 • 51
 • 82
 • 06
Xem dự đoán xổ số Hậu Giang được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT HG gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB HG gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI HG gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S HG gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS HG gửi 8769

Kết quả xổ số Long An ngày 03/02

Giải đặc biệt585969
Giải nhất72138
Giải nhì08830
Giải ba80043-95009
Giải tư90880-77857-26799-90525-76133-05125-74452
Giải năm5525
Giải sáu3878-6446-0494
Giải bảy405
Giải tám81
Kết quả lô tô xổ số Long An (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 69
 • 38
 • 30
 • 43
 • 09
 • 80
 • 57
 • 99
 • 25 (3 nháy)
 • 33
 • 52
 • 78
 • 46
 • 94
 • 05
 • 81
Xem dự đoán xổ số Long An được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT LA gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB LA gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI LA gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S LA gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS LA gửi 8769

Kết quả xổ số Miền Trung

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 03/02

Giải đặc biệt173622
Giải nhất48501
Giải nhì73211
Giải ba33674-24034
Giải tư00184-34981-03399-93926-35557-11011-56309
Giải năm7780
Giải sáu5542-5811-6520
Giải bảy125
Giải tám16
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 22
 • 01
 • 11 (3 nháy)
 • 74
 • 34
 • 84
 • 81
 • 99
 • 26
 • 57
 • 09
 • 80
 • 42
 • 20
 • 25
 • 16
Xem dự đoán xổ số Đà Nẵng được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT DNG gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB DNG gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI DNG gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S DNG gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS DNG gửi 8769

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 03/02

Giải đặc biệt647341
Giải nhất12764
Giải nhì09131
Giải ba45289-60640
Giải tư96163-37040-21819-76072-68700-63248-34239
Giải năm6809
Giải sáu9510-4910-3293
Giải bảy259
Giải tám59
Kết quả lô tô xổ số Đắc Nông (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 41
 • 64
 • 31
 • 89
 • 40 (2 nháy)
 • 63
 • 19
 • 72
 • 00
 • 48
 • 39
 • 09
 • 10 (2 nháy)
 • 93
 • 59 (2 nháy)
Xem dự đoán xổ số Đắc Nông được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT DNO gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB DNO gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI DNO gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S DNO gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS DNO gửi 8769

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 03/02

Giải đặc biệt964081
Giải nhất88406
Giải nhì95804
Giải ba94703-80460
Giải tư43339-15712-58588-40291-82685-92746-38745
Giải năm2145
Giải sáu3580-0100-0583
Giải bảy637
Giải tám09
Kết quả lô tô xổ số Quảng Ngãi (kết quả lô tô trực tiếp)
 • 81
 • 06
 • 04
 • 03
 • 60
 • 39
 • 12
 • 88
 • 91
 • 85
 • 46
 • 45 (2 nháy)
 • 80
 • 00
 • 83
 • 37
 • 09
Xem dự đoán xổ số Quảng Ngãi được nghiên cứu chuyên sâu trên hệ thống tổng đài 8769:
+) Xem số ngon Bạch Thủ soạn tin: BT QNG gửi 8769
+) Xem số ngon Đặc Biệt theo Chẵn Lẻ soạn tin: DB QNG gửi 8769
+) SOI Độc Đắc + Đá 2 Lô soạn tin: SOI QNG gửi 8769
+) SOI cặp số AB-BA khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: S QNG gửi 8769
+) SOI cặp Anh Em khả năng cao về Đặc Biệt soạn tin: XS QNG gửi 8769

Kết quả xổ số hôm qua

Miền BắcMiền NamMiền Trung
Chủ nhậtMiền Bắc
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Khánh Hòa
Kon Tum

Dự đoán xổ số hôm nay 21/01/2019

Miền BắcMiền NamMiền Trung
Thứ haiMiền Bắc
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Phú Yên
Thừa Thiên Huế
T2T3T4T5T6T7CN
    1        2        3        4        5        6    
    7        8        9        10        11        12        13    
    14        15        16        17        18        19        20    
    21        22        23        24        25        26        27    
    28        29        30        31